Bà chúa ong

25/10/2019 17:02

Theo kho tàng truyn c tích Vit Nam

Minh ha: Nguyn Hoàng TnNgày xưa có mt ngưi hc trò nghèo tên là Sĩ. Anh vi ngưi m già l kh. Nhà nghèo chng hi đưc v, anh phi sng vi ngh đi ci. C sáng tinh sương anh lên rng cht ci đem ra ch bán, chiu ti anh mi có thi gian cm ly quyn sách.

C như vy cho đến ngày anh hc thành tài. K y nhà vua m khoa thi kinh đô đ kén nhân tài. Trong lòng Sĩ cũng hăm h mun đua chen chn trưng văn trn bút, nhưng tài lc nhà anh quá thiếu thn, chng biết ly gì dùng đ nuôi m già nhng ngày vng mt, cũng chng có gì đ ăn tiêu dc đưng. Ch còn ba ngày na đã bt đu nhp trưng, cui cùng anh cũng đánh liu ct bưc lên đưng, tuy rng trong lưng không có mt đng mt ch.

Đi ti mt khu rng rm thì anh b lc đưng. Bng đói, ct rét, sc mt, may sao anh li gp mt ngôi nhà nh. Anh hi hp gi ca, và rt ngc nhiên thy cánh ca m ngay như có ngưi ch sn. Mt cô gái tay cm mt cây đèn sáp bưc ra. Dưi ánh đèn Sĩ trông rõ cô gái mt mũi xinh xn, nhưng hai mt li mù. Cô đon đ:

- Chào thy khóa. Thiếp ch thy đã lâu. Mi thy vào trong này.

Nghe li ch nhân, Sĩ không còn hn vía nào na. Làm sao cô gái mù này biết mình là hc trò và đang ch mình. Sĩ rt ngn ngi, nhưng cái bng và sc khe không cho phép anh bưc đi đâu đưc na. Anh đánh liu vào nhà. Trong nhà, còn có mt ngưi bô già. Sau khi mi Sĩ ngi, cô gái bo bô già mang ha lò li cho khách hơ áo qun. Sĩ va cm thy khô ráo m cúng thì bô già đã bưng lên mt mâm cơm, có cô gái mù đi theo mi mc:

- Nhà thiếp thanh đm chng có gì. Xin mi thy khóa c thc tình cho.

Ba cơm qu là thanh đm, nhưng cơm nóng canh st làm anh cm thy chưa bao gi ngon ming đến thế. Ăn xong bô già đã dn rơm, tri chiếu cho khách nm. Sĩ mt quá, nm xung, ch mt lúc anh đã chp mt và ng thiếp đi. Đến na đêm, Sĩ bng git mình tnh dy. Gió bão thi ti mi lúc mt nng n. Anh nghe tiếng cô gái nói:

- Bô già ơi, gió đi sang phía bc ri. Cái t nh cành th ba b đ mt ri. Bô th ra xem nào.

Sĩ rt ly làm l sao cô gái mù li ăn nói như ngưi hoàn toàn sáng mt. Anh đang suy nghĩ vn vơ thì li bng ng thiếp đi.

Không bao lâu, gió thi càng mnh như mun bc c nóc nhà. Sĩ li tnh dy ln na. Ln này anh nghe tiếng cô gái nói ngoài nhà:

- Bô già ơi! Gió mnh thế này thì chc chúng nó s lc nhiu đy. cái t th by có nhiu con đang ch mà chưa vào đưc!

Anh ngi dy và tin chân bưc ra ca. Qua nhng làn chp, Sĩ thy cô gái mù đang đng dưi mt cây có cành lá xòe ra như mt cái tán. nhng cành thp i gc, ong vàng đu chi chít, đu c lên nón, lên áo cô gái. Ong vàng nhiu vô k, tiếng vù vù ca ong át c tiếng bão.

Trong khi cô gái và bô già đang làm vic phía ngoài, Sĩ li tr vào trong nhà, trong lòng vn chưa hết nghi hoc. Trên án thư có mt quyn sách. Sĩ vi gi ra xem. Hóa ra quyn sách nói v đo Pht. Anh cm ly đc rt mê mi.

Cho đến gn sáng, bão đã bt đu tnh, cô gái và bô già bưc vào nhà. Sĩ gp sách li, lên tiếng hi:

- Tôi b lc đưng, rt cm t cô và bô già cho ăn cho ngh. Nhưng có mt điu tôi ly làm khó hiu là ti sao hai ngưi li sng trơ tri trong khu rng này? Sng như vy ly gì nuôi thân? Ti sao cô li biết tôi sp đến đây và còn biết tôi đi thi? Tôi rt mong đưc gii t nhng điu đó trưc khi t giã nơi này.

Cô gái đáp:

- Nhà này vn là nhà ca thy m thiếp. Thy thiếp trưc có làm quan, vì ghét bn quan trên nên t v, tìm đến khu rng này sng bng ngh nuôi ong. Cách đây ba năm, thy m thiếp ln lưt qua đi còn mình thiếp cùng vi bô già và đàn ong. Đàn ong cho mt và sáp, bô già mang ra ch đi ly go. Mt thiếp t dưng b đau ri hng. Tuy mù, linh tính ca thiếp li biết hết mi chuyn. T nhiên thiếp cm thy đàn ong b nn thì nó b nn tht. Như hôm qua, thiếp cm thy có mt chàng thư sinh đi thi b l đ đưng và đang cn đưc giúp đ. Thiếp va thp đèn lên thì nghe thy tiếng gõ ca ca thy khóa. Quyn sách trên bàn đó là ca thy thiếp đ li, thy khóa c đc đi.

Nghe nói, Sĩ ly làm thương cô gái mù mà cnh ng còn gian nan hơn cnh ng ca mình. Ti ngày thi, anh t giã cô gái và bô già ra đi. Cô gái đưa cho anh mt nm cơm và mt quan tin. Sĩ vi tr li tin ch nhn nm cơm và nói:

- Đa t cô và bô già. Sau này nếu đưc vinh hin, tôi s không bao gi quên tm lòng vàng ca cô và bô.

K thi năm y vua ra đu đ bài văn có nhiu đin tich v đo Pht. Sĩ nh đc quyn sách Pht nhà cô gái mù nên tr li trôi chy. Anh đ tiến sĩ đưc vua ban cho tin bc, áo mão, c qut và lính hu v vinh quy. Trên đưng v quê anh d đnh r vào khu rng có nhà cô gái mù nuôi ong đ t ơn.

Nhưng khi đoàn vinh quy va bưc lên đèo, Sĩ đã thoáng thy mt cô gái có cp mt đen láy đang đng đi đnh đèo. Hai tay cô mang mt r hoa; trên áo cô, ong vàng bám ly chi chít như thêu kim tuyến. Sĩ nh li cái đêm gió bão đng trong nhà nhìn ra, thy cô gái mù cũng đưc ong bám vào như thế. Đúng là cô gái nuôi ong đây ri. nhưng ti sao hai mt cô li không mù. Sĩ vi chy li đón cô gái và nói:

- Đây là cô gái nuôi ong phi không? Nhưng ai đã hóa phép làm cho mt nàng sáng li như cũ? Ôi! Nếu không có quyn sách ca thy nàng đ li thì tôi cũng hng như hu hết các bn ca tôi. Không biết nói làm sao đ cm ơn nàng cho xiết đưc!

Cô gái đáp:

- Thiếp nh có ong chúa hút đưc nh hoa thn và nh nh vào mt làm cho mt m li t. Sáng hôm nay thiếp cm thy tân khoa sp v nên vi vàng đi đón đây.

Cô gái nhìn Sĩ má đỏ hồng hồng. Sĩ đưa cô gái và bô già về quê nhà. Chàng xin phép mẹ được kết duyên với cô gái nuôi ong. Đám rước dâu linh đình từ rừng xuất phát, có cờ quạt, chiêng trống quân gia rầm rộ. Đặc biệt là những con ong vàng ngậm mỗi con một bông hoa bay trên đấu bà chúa của chúng, đẹp như một đám mây ngũ sắc.

Gii thiu ha sĩ v minh ha: Nguyn Hoàng Tn theo hc ngành thiết kế đ ho ti trưng đi hc Kiến Trúc TP.H Chí Minh. Là ha sĩ vi nhiu d án minh ha ti trang “Tn và cái bút”. Hin anh đang làm thiết kế đ ha ti TP.H Chí Minh.
Bình luận