Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 3

Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
Tên tác phẩm: Hùng vĩ Đ'Ray Sáp
Tác giả: Nguyễn Nhân Mùi

Bình luận