Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 3
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
•    Tên tác phẩm: Hoa tháng ba
•    Tác giả: Phan Huy Thiệp

Bình luận