Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 4
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
•    Tên tác phẩm: Nguyện cầu
•    Tác giả: Lương Nam Nhật Long

Bình luận