Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 5
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
•    Tên tác phẩm: Những sắc thái rừng Rú Chá
•    Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện

Bình luận