Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 5
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
•    Tên tác phẩm: Nắng sơm
•    Tác giả: Đinh Công Tâm

Bình luận