Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 6
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
•    Tên tác phẩm: Mùa san hô
•    Tác giả: Huỳnh Lê Viễn Duy

Bình luận