Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2017
Dự thi Sơ kết Đợt 5                                                     
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa      
•    Tên ảnh dự thi: Bạn cùng lứa
•    Tác giả: Phúc Tiến Hùng       

Bình luận