Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018                                                   
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa                  
•    Tên ảnh dự thi: Chiều trên bến thuyền
•    Tác giả: Nông Thanh Toàn                 

Bình luận