Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 6                                                                                    
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa       
•    Tên ảnh dự thi: Đường về nhà
•    Tác giả: Phùng Tú Nhân         

Bình luận