Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 5                                                                                      
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa         
•    Tên ảnh dự thi: Em và hoa ban
•    Tác giả: Đào Việt Hùng           

Bình luận