Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2017
Dự thi Sơ kết Đợt 5                                                     
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa            
•    Tên ảnh dự thi:

•    Tác giả: Phạm Huy Trung

Bình luận