Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 5                                                                                      
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa                              
•    Tên ảnh dự thi: Hoàng hôn biên giới An Giang
•    Tác giả: Đinh Công Tâm                                

Bình luận