Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2017                                  
Dự thi Sơ kết Đợt 5                                                                              
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa                                              
•    Tên ảnh dự thi: Nắng chiều Tây Nguyên - Kon Tum      
•    Tác giả: Huỳnh Thanh Huy                                             

Bình luận