Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2017    
Dự thi Sơ kết Đợt 5                                                     
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa        
•    Tên ảnh dự thi: Nắng hồ Gươm
•    Tác giả: Nguyễn Đức Toàn       

Bình luận