Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 5                                                                                      
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
•    Tên ảnh dự thi: Nắng rơi  
•    Tác giả: Trần Tấn Vịnh     

Bình luận