Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 4                                                                                     
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa                              
•    Tên ảnh dự thi: Nắng sớm làng chài Nhơn Hải 
•    Tác giả: Nguyễn Phước Hoài                            

Bình luận