Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 5                                                                                      
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa          
•    Tên ảnh dự thi: Ngọ Môn Huế    
•    Tác giả: Nguyễn Đức Bá Thiên   

Bình luận