Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2017              
Dự thi Sơ kết Đợt 5                                                           
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa                         
•    Tên ảnh dự thi: Non nước Na Hang          
•    Tác giả: Phúc Tiến Hùng                           

Bình luận