Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2017                
Dự thi Sơ kết Đợt 5                                                                
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa                
•    Tên ảnh dự thi: Quê hương tươi đẹp
•    Tác giả: Phạm Đức Minh                  

Bình luận