Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2017                           
Dự thi Sơ kết Đợt 5                                                                        
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa                                         
•    Tên ảnh dự thi: Ruộng bậc thang Mù Cang Chải       
•    Tác giả: Phúc Tiến Hùng                                           

Bình luận