Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2017
Dự thi Sơ kết Đợt 5                                                     
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa             
•    Tên ảnh dự thi: Sóng lúa sóng đời
•    Tác giả: Phạm Đức Minh              

Bình luận