Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 4                                                                                        
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa                         
•    Tên ảnh dự thi: Sương mù trên cao nguyên
•    Tác giả: Lê Hữu Thiết                               

Bình luận