Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 8                                                                                           
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa
•    Tên ảnh dự thi: Hương tết
•    Tác giả: Lê Việt Khánh     

Bình luận