Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 8                                                                                          
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa                            
•    Tên ảnh dự thi: Cuộc sống trên đầm Chuồn
•    Tác giả: Vũ Minh Đức                                  

Bình luận