Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 – Tháng 8

-       Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa

-       Tên ảnh dự thi: Mây núi

-       Tác giả: Trần Bá Ân


Bình luận