Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018                                                   
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa      
•    Tên ảnh dự thi: Viết liễn         
•    Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng 

Bình luận