Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 5                                                                                      
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bìa               
•    Tên ảnh dự thi: Việt Nam tháng 5  
•    Tác giả: Trần Viết Tú                    

Bình luận