Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 4
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Đơn
•    Tên tác phẩm: VNA trong lòng du khách
•    Tác giả: Vũ Minh Đức

Bình luận