2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh

29/04/2019 17:06

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019
Ảnh dự thi Tháng 4
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh: Hang Én
•    Tác giả: Phan Thị Khánh

  • 2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh
  • 2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh
  • 2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh
  • 2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh
  • 2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh
  • 2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh
  • 2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh
  • 2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh
  • 2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh
  • 2019.T4-4.Hang Én - Phan Thị Khánh

Bình luận