2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni

30/08/2019 16:24

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành Trình Di Sản 2019

Ảnh dự thi tháng 8

•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ

•    Tên tác phẩm:  Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni

•    Tác giả:

 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni
 • 2019-T8.53.Lễ chôn cất theo phong tục của người Chăm theo đạo Bà Ni

Bình luận