Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên

09/03/2018 10:10

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 3
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh dự thi: Bagan Myanmar
•    Tác giả: Trần Thị Phương Liên
•    Nội dung:

  • Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên
  • Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên
  • Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên
  • Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên
  • Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên
  • Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên
  • Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên
  • Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên
  • Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên
  • Bagan Myanmar - Trần Thị Phương Liên

Bình luận