Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh

11/06/2018 17:08

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 4
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh dự thi: Cây cột thiêng của người Cơtu
•    Tác giả: Trần Tấn Vịnh

 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh
 • Cây cột thiêng của người Cơtu - Trần Tấn Vịnh

Bình luận