Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc

31/05/2018 16:21

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 5
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh dự thi: Hội vật cầu bùn làng Vân
•    Tác giả: Ngô Quang Phúc

 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc
 • Hội vật cầu bùn làng Vân - Ngô Quang Phúc

Bình luận