Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường

31/07/2018 16:41

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 7
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh dự thi: Mùa thu Nhật Bản
•    Tác giả: Hoàng Mạnh Cường

 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường
 • Mùa thu Nhật Bản - Hoàng Mạnh Cường

Bình luận