Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành

09/04/2018 16:54

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 4
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh dự thi: Sương mù Huế
•    Tác giả: Nguyễn Trung Thành

 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành
 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành
 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành
 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành
 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành
 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành
 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành
 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành
 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành
 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành
 • Sương mù Huế - Nguyễn Trung Thành

Bình luận