T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh

27/08/2018 16:35

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 – Tháng 8

-       Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ

-       Tên ảnh dự thi: Hạt vàng trên núi Ngọc Linh

-       Tác giả: Trần Tấn Vịnh

 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh
 • T8.17.Hạt vàng trên núi Ngọc Linh-Trần Tấn Vịnh

Bình luận