T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân

31/08/2018 11:22

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 – Tháng 8

-       Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ

-       Tên ảnh dự thi: Lễ Wa-Ha

-       Tác giả: Hoàng Thạch Vân

 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân
 • T8.29.Lễ Wa-Ha-Hoàng Thạch Vân

Bình luận