Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước

27/06/2018 08:54

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 6
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh dự thi: Tam Cốc mùa vàng
•    Tác giả: Nguyễn Đức Phước

 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước
 • Tam Cốc mùa vàng - Nguyễn Đức Phước

Bình luận