Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức

17/10/2017 14:36

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2017
Dự thi Sơ kết Đợt 5
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh dự thi: Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam
•    Tác giả: Nguyễn Phú Đức
•    Nội dung:
01 Hoàng hôn Ba Vì
02 Dải Ngân hà với đỉnh Ba Vì
03 Mây phủ quanh núi Ba Vì
04 Tháp trên đỉnh núi Ngọc Hoàng
05 Đền Đức thánh Tản
06 Thánh Tản Viên
07 Bên trong tháp đền Thượng Ba Vì
08 Dãy núi Ngàn Nưa - Thanh Hóa
09 Giếng trong Am Tiên
10 Đền Am Tiên
11 Đỉnh thiêng trên núi Ngàn Nưa - Thanh Hóa
12 Núi Bà Đen nhìn từ Tòa thành Tây Ninh
13 Núi Bà Đen - Tây Ninh
14 Toàn cảnh Điện Bà
15 Bên trong Điện Bà Đen
16 Cảnh sắc Yên Tử - Quảng Ninh
17 Đường cõi tiên Yên Tử
18 Lăng mộ Phật hoàng Trần Nhân Tông
19 Toàn cảnh khu lăng mộ Phật hoàng Trần Nhân Tông
20 Tượng Phật hoàng Trần Nhân Tôngnơi
21 Chùa Đồng trên đỉnh Yên Tử
22 Đỉnh thiêng Yên Tử

 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức
 • Tứ huyệt đạo thiêng Việt Nam - Nguyễn Phú Đức

Bình luận