Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài

31/07/2018 17:23

Giải thưởng Nhiếp ảnh Heritage Hành trình Di sản 2018 - Tháng 7
•    Hạng mục dự thi: Ảnh Bộ
•    Tên bộ ảnh dự thi: Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co
•    Tác giả: Nguyễn Phước Hoài

  • Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài
  • Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài
  • Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài
  • Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài
  • Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài
  • Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài
  • Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài
  • Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài
  • Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài
  • Vẻ đẹp san hô biển Kỳ Co - Nguyễn Phước Hoài

Bình luận