Khu di tích quc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bc là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vt thể đặc sắc của dân tộc. Hàng năm, tại khu di tích diễn ra nhiều lễ hội nhằm tưởng niệm, tri ân các bậc danh nhân, anh hùng dân tộc đã gắn bó cuộc đời và sự nghip với vùng đất này.

Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bc thuc thị xã Chí Linh, tnh Hải Dương, có lịch sử xây dng từ đầu thế kỷ thứ 14. Đây là một qun thdi tích quc gia quan trọng, bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh thng Côn Sơn và khu di tích lịch sử văn hóa Kiếp Bạc, nằm cách nhau khoảng 7km. Côn Sơn - Kiếp Bc là i gắn bó mật thiết với cuộc đời ca hai danh nhân kiệt xut: Anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương Trn Quốc Tuấn (1228 - 1300) và anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyn Trãi (1380 – 1442).

Hàng năm tại khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc diễn ra bốn mùa lễ hội: lễ hội mùa xuân, lễ vào h, lễ hội mùa thu và lễ lập đông. Lễ hội mùa thu được tổ chức từ ngày 10 đến 20/8 âm lịch (tương ng vi ngày 19 đến 29/9 dương lch năm 2018). Đây là lễ hội truyn thng của đền Kiếp Bạc để kỷ niệm ngày giỗ của Hưng Đạo Vương Trn Quốc Tuấn, người được nhân dân suy tôn là Đức Thánh Trần. Dân gian có câu: Dù ai buôn bán gần xa/Hai mươi tháng Tám giỗ Cha thì về”. Bởi vậy mà dịp lễ hội này, nhân dân và Phật tử gần xa nô nức hành hương về trảy hi Côn Sơn – Kiếp Bạc để tưởng nhớ công ơn ca các vị anh hùng dân tộc, đồng thi cũng để cầu phúc, bình an, sức khỏe và tài lộc cho bản thân và gia đình.

Phần lễ ở đền Kiếp Bạc bao gồm: lễ cáo yết để xin mở cửa đền (ngày 10/8 âm lịch), lễ khai hội, làm cỗ tiến Thánh, lễ rước bộ, lễ khai ấn và ban ấn, tế tạ, hi quân trên sông Lục Đầu, diễn xướng hu thánh, lp đàn cu an - hội hoa đăng… Còn tại khu di tích Côn Sơn, ngày 16/8 âm lịch sẽ diễn ra lễ dâng hương ti Chùa Côn Sơn; lễ rước bộ, lễ tế tại đền Nguyn Trãi; lễ tế tại đền Trn Nguyên Đán… Hòa với phn lễ chính là phần hội để nhân dân trong vùng và khách thp phương cùng tham gia vi các hoạt động văn ngh, thể thao náo nhit như: đua thuyền, bơi chải, bắt vịt, nấu cơm thi, đấu vật, hát quan họ, múa rối nước, hi ch, nhy phỗng…


Lễ giỗ Đức Thánh Trần Hưng Đạo được tổ chức vào ngày cuối, 20/8 âm lịch tại đền Kiếp Bạc và núi Mâm Xôi (tương truyn là nơi Đức Thánh Trn hin linh) theo nghi ltruyn thống. Đây cũng là nghi lcui cùng khép lại lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc. 

nh: Vũ Minh Đức

Bình luận