Lễ hội Dâng bông - Dâng y của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng

05/11/2018 15:24

Hàng năm, lễ dâng bông - dâng y của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng diễn ra trong khoảng từ ngày 15/9 đến ngày 15/10 âm lịch


H
àng năm, lễ dâng bông - dâng y của người Khmer ở tỉnh Sóc Trăng diễn ra trong khoảng từ ngày 15/9 đến ngày 15/10 âm lịch (23/10 đến 21/11 dương lịch năm nay), trước ngày lễ hội Ooc-om-bok. Trong khoảng thời gian này, các ngôi chùa sẽ chọn ra ngày thích hp để tiến hành lễ dâng y cho tín đồ Phật tử trong địa phương mình. Lễ này còn có tên gọi là lễ Kathina - lễ hội nhm cu cho mưa thuận gió hòa, cu cho phum sóc yên vui hạnh phúc.

Thời gian din ra đại lễ ở mỗi ngôi chùa chỉ trong vòng hai ngày, nhưng đối với tín đồ Phật tử, đó là một niềm vui được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo cả tháng thậm chí tận nhiều tháng trước. Họ chuẩn bị đầy đủ mọi lễ vật, chủ yếu là nhng vt dụng thiết yếu để dâng cho các vị tăng sư sử dụng, trong đó chiếc y cà sa là vật lễ chính quan trng nhất để dâng lên Tam bảo. Ngoài ra, trong đại lễ này, chúng ta còn nhìn thấy nhiu nhánh bông được kết bởi những chiếc lá bồ đề cùng vi nhiều hạt nhỏ lóng lánh sắc vàng. Trên nhánh bông, người Khmer khéo léo gắn những tờ tiền với ý nghĩa quyên góp kinh phí để xây dựng hoặc tôn tạo ngôi chùa.

Ngày thứ nht, các tín đồ Phật tử sẽ đưa lễ vật vào ngôi Sala ca chùa. Đến sáng ngày thứ hai, người dân sẽ quần tụ đầy đủ, rước lễ vật từ ngôi Sala lên chính điện để hành lễ dâng y cà sa lên Tam bảo. Trong lễ này, chùa sẽ chọn ra một vị tỳ khưu khoác chiếc y mi gọi là lễ thọ y. Ngày trước, lễ thọ y là phần tăng sư thực hiện sau buổi lễ, không có sự tham gia chng kiến của Phật tử. Nhưng ngày nay, để tạo niềm hoan hỉ cho tín đồ trong địa phương, nhiều ngôi chùa đã kết hợp lễ thọ y ngay trong lễ dâng bông, dâng y.

Mùa Kathina không chỉ thể hiện lòng thành kính, lòng sùng đạo mà còn là niềm tự hào và nguyện ước của mỗi người Khmer.

Bình luận