Điêu khắc nhỏ trong sự dịch chuyển đương đại

27/03/2019 16:43

Các tác phm điêu khc nh vi ch đích đi vào không gian ni tht, đưc  hp dn bi cấu trúc hình khối và một không gian tối giản.


Nhóm tác phẩm điêu khắc trong cuộc trưng bày “Tranh lụa và Điêu khắc kích thước nhỏ” (2018)

Điêu khc Vit Nam khong 10 năm tr li đây, vi sáng tác ca thế h sinh ra trong thi bình, đã và đang có nhng đi khác rõ rt. Vi lp ngh sĩ cha chú, tác phm điêu khc có s gn kết ít nhiu vi ngh thut truyn thng, t điêu khc dân gian, điêu khc tín ngưng, cho đến thi mà tác phm ngh thut cn chuyn ti nhng ni dung mang lý tưng xây dng xã hi, nhng hình tưng đưc chuyn th t văn hc, đưc đin hình hóa… mà mu s chung là ly hình tưng con ngưi làm trung tâm. Vi thế h sáng tác “thi bình”, có s tiếp cn ci m, giao lưu tư tưng vi thế gii bng tác phm, thì ngh thut tr nên thoáng rng hơn. Không quá ph thuc vào hình tưng con ngưi, điêu khc ca các ngh sĩ tr đơn thun là hình khi, là không gian và trên hết là s ngu hng ca cm xúc. Thân cây - chiếc lá - cm mây - dòng nưc - tng đá - cơn mưa… ngay c tiếng gió cũng là đi tưng cm xúc ca h. H dùng tt c các giác quan nghe - nhìn chm - tưng tưng đ cm th và nâng thc ti tr nên tác phm.

Nhng rung đng ngh thut đưc th hin vi cái “Tôi” rt riêng tr thành “Cht” không th trn ln ca mi ngh s. Nhà điêu khc Thái Nhật Minh định hình với nhóm tượng các con vật có hình dạng đơn giản đến tối giản, mà xuất phát điểm là cụm tác phẩm các con thú được sáng tác trải dài từ tác năm 2011-2014, và các con giáp mừng năm mới đều đặn vào các dịp tết Nguyên Đán. Tác giả Phạm Thái Bình ghi dấu với hình ảnh một chú bé dân tộc màu xanh ngọc trong vắt, luôn đồng hành cùng tác giả ở các khán phòng triển lãm, và trên mỗi cung đường đi qua. Nghệ sĩ Khổng Đỗ Tuyền với hình thức điêu khắc khắc khổ, loại bỏ hết sự rườm rà, hoa mỹ, luôn tuân thủ theo triết lý sáng tạo: “Khi nhìn mọi sự vật hiện tượng bên ngoài tôi thường liên tưởng về sự chuyển động ở phía trong - cái bản chất. Tác phẩm như là một chứng tích, là sự khắc họa và lưu giữ lại những gì ta cảm nhận từ cuộc sống, được chuyển ra hình khối. Cái đã tạo thành hiện trạng bên ngoài, thực ra là kết quả cắt cúp từ một cảm giác và khoảnh khắc nào đó”…


Con giáp năm của Thái Nhật Minh

Trong bưc đi lng thm, sáng tác ca các nhà điêu khc tr không nhng th hin cái “Tôi” mnh m, mà còn mang hơi th ca đi sng xã hi thc ti. Các hot đng làm ngh sôi ni như các d án New Form 1-2, các trin lãm điêu khc nhóm và cá nhân đưc t chc thưng xuyên, và gn đây nht là tp hp 93 tác phm điêu khc trong cuc trưng bày “Tranh la và Điêu khc kích thưc nh” (2018), vi s tham gia bài bn ca giám tuyn là mt ngh s đc lp, cũng đưc đánh giá là s ci m, to s tích cc trong quá trình các hot đng ngh chuyên nghip.


Chú bé dân tộc màu xanh ngọc của Phạm Thái Bình

Cm nhn qua con mt, nhng cm xúc chuyn đng trong tâm tư, mi tác phm đu là tiếng lòng ca ngưi ngh s trưc nhng gì h đang sng và tri nghim. Đó là s s chia ni bun, nim vui… nhng ni nim đng cm vi cng đng.Bình luận