Ngày 23/11 vừa qua, nghệ sũ ưu tú Trần Lực chính thức ra mắt công chúng đoàn kịch tư nhân LucTeam theo trường phái sân khấu biểu hiện ước lệ đầu tiên của Việt Nam và công chiếu vở kịch mang tên “Cơn ghen của Lọ Lem” tại nhà hát Chèo Việt Nam, Hà Nội. LucTeam là đoàn kịch của Thầy và Trò. Người Thầy ở đây chính là Trần Lực và trò là các nghệ sĩ trẻ tuổi. Họ cùng nhau theo đuổi trường phái sân khấu kịch biểu hiện ước lệ, trường phái kết hợp phong cách thể hiện ước lệ của phương Đông với yếu tố sân khấu tối giản của phương Tây.

Bình luận