Tổ chức Động vật Châu Á đã trao giải thưởng vẽ tranh cổ động

06/12/2019 09:39

Vừa qua, Tổ chức Động vật châu Á đã trao giải thưởng vẽ tranh cổ động tuyên truyền về phúc lợi động vật trong các lễ hội truyền thống cho các thí sinh đạt giải trên toàn quốc

    

Vừa qua, Tổ chức Động vật châu Á đã trao giải thưởng vẽ tranh cổ động tuyên truyền về phúc lợi động vật trong các lễ hội truyền thống cho các thí sinh đạt giải trên toàn quốc.
Quá trình tổ chức và kết quả của cuộc thi vẽ tranh này góp phần cung cấp một góc nhìn khác đối với động vật, khuyến khích cộng đồng nhìn nhận động vật dựa trên sự tôn trọng và lòng nhân ái…, đồng thời vận động các lễ hội có sử dụng động vật chuyển đổi cách thức tổ chức, hướng tới sự nhân văn, nhân đạo hơn.

Bình luận