Từ nay đến 10/11/2018, 40 bức ảnh xuất sắc nhất trên tổng số 1.000 tác phẩm của Cuộc thi ảnh “Phụ nữ nông thôn & phát triển bền vững” được trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Triển lãm do Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Úc và Đại sứ quán Canada nhằm tôn vinh những cống hiến của phụ nữ nông thôn với sự phát triển của Việt Nam. Các bức ảnh này thể hiện góc nhìn của các tác giả về những đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển nông thôn trong nhiều lĩnh vực như: công nghệ, nông nghiệp bền vững, giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, kinh doanh, lãnh đạo, ra quyết định, và bình đẳng giới.

Bình luận