Triển lãm "Xướng ca cho ai?"

Triể
n lãm nhóm ca Phan Anh, Trn Minh Đức và Ngọc Nâu đưa ra ba chiu suy ngẫm từ ba góc nhìn nghệ thuật, trình bày cách hiểu về sự nỗ lực của nhân loại trong việc gán cho thế giới siêu hình một mục đích nào đó, như một minh chứng cho ý nghĩa ca cuộc sống. Triễn làm mở cửa đến hết 19/1/2020 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory (Tp. Hồ Chí Minh).

Bình luận