§  Thời gian: Cuộc thi kéo dài trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày phát động 01/03/2019 đến hết ngày 31/08/2019

§  Mỗi tháng sẽ có 3 tác phẩm ảnh Bìa, 3 ảnh Đơn, và 3 bộ tác phẩm ảnh Bộ có chất lượng tốt nhất được lựa chọn cho vòng Chung kết.

§  Vòng Chung kết tổ chức vào trung tuần tháng 9/2018, chấm các tác phẩm/ bộ tác phẩm Top3 được lựa chọn từ 6 tháng.

§  Hình thức nhận tác phẩm dự thi: Chỉ nhận ảnh kỹ thuật số, qua hộp thư điện tử:

-   Email: heritagevna@gmail.com

-   Tiêu đề ghi rõ: Giải 2019-Hạng mục ảnh (Bìa/ Bộ/ Đơn)/Tên tác phẩm/Tác giả.

 

Để biết thêm chi tiết xin quý vị vui lòng liên hệ với:

Bà Đỗ Thị Thắm

Điện thoại: 0913382489 - 024 3933 2334 – máy lẻ 4015

Email thamdt.heritage@vietnamairlines.com

Bình luận