Danh sách tác phẩm dự thi Tháng 3

04/04/2019 15:31

Giải ảnh Heritage Hành trình Di sản 2019 đã kết thúc tháng thi đầu tiên (từ 1 đến 31/3/2019)

Ban tổ chức xin tổng kết danh sách các tác phẩm tham dự trong tháng 3 của cả 3 hạng mục như sau:

ẢNH BÌA: 71 ẢNH

1.Tình nghĩa quân dân-Đỗ Hiếu Liêm

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-1-tinh-nghia-quan-dan-do-hieu-liem-15378.htm

2.Đan đó-Trần Ngọc Anh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-2-dan-do-tran-ngoc-anh-15379.htm

3.Tan trường mùa hoa gạo-Trần Viết Tú

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-3-tan-truong-mua-hoa-gao-tran-viet-tu-15380.htm

4.Nghề làm tương-Trần Viết Tú

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-4-nghe-lam-tuong-tran-viet-tu-15381.htm

5.Làm tương-Trần Viết Tú

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-5-lam-tuong-tran-viet-tu-15382.htm

6.Hùng vĩ Đ Ray Sáp-Nguyễn Nhân Mùi

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-6-hung-vi-d-ray-sap-nguyen-nhan-mui-15383.htm

7.Đánh xiệp-Bùi Viết Đồng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-7-danh-xiep--bui-viet-dong-15415.htm

8.Thiếu nữ làng quê-Bùi Viết Đồng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-8-thieu-nu-lang-que-bui-viet-dong-15416.htm

9.Chiều đông trên cao nguyên-Nguyễn Hữu Thông

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-9-chieu-dong-tren-cao-nguyen-nguyen-huu-thong-15417.htm

10.Duyên dáng Việt Nam-Trần Hữu Vọng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-10-duyen-dang-viet-nam-tran-huu-vong-15418.htm

11.Hát bội-Nguyễn Xuân Thắng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-11-hat-boi-nguyen-xuan-thang-15419.htm

12.Nắng sớm Sủng Là-Lý Việt Dũng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-12-nang-som-sung-la--ly-viet-dung-15420.htm

13.Hoa tháng ba-Trần Viết Tú

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-13-hoa-thang-ba-tran-viet-tu-15421.htm

14.Sàng Ma Sáo mùa nước đổ-Trần Quang Quý

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-14-sang-ma-sao-mua-nuoc-do-tran-quang-quy-15422.htm

15.Mùa thay lá-Lê Thanh Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-15-mua-thay-la--le-thanh-hai-15423.htm

16.Thiếu nữ miệt vườn-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-16-thieu-nu-miet-vuon--nguyen-ngoc-hai-15424.htm

17.Lộc đầu xuân-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-17-loc-dau-xuan-nguyen-ngoc-hai-15425.htm

18.Tình xuân-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-18-tinh-xuan--nguyen-ngoc-hai-15426.htm

19.Mười hai con giáp- Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-19-muoi-hai-con-giap--nguyen-ngoc-hai-15427.htm

20.Xuân hạnh phúc-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-20-xuan-hanh-phuc--nguyen-ngoc-hai-15428.htm

21.Đưa nàng về dinh-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-21-dua-nang-ve-dinh--nguyen-ngoc-hai-15429.htm

22.Tập viết thư pháp-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-22-tap-viet-thu-phap--nguyen-ngoc-hai-15430.htm

23.Trong lò gốm- Đinh Công Tâm

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-23-trong-lo-gom--dinh-cong-tam-15431.htm

24.Ngõ nhỏ Bát Tràng-Đinh Công Tâm

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-24-ngo-nho-bat-trang--dinh-cong-tam-15432.htm

25.Bình minh trên đầm tôm - Trần Phước Thạnh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-25-binh-minh-tren-dam-tom--tran-phuoc-thanh-15478.htm

26.Nhật Tiên Kiều soi bóng-Bùi Xuân Tuân

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-26-nhat-tien-kieu-soi-bong-bui-xuan-tuan-15479.htm

27.Bái Đình Khiêm Lăng-Lê Tấn Thanh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-27-bai-dinh-khiem-lang-le-tan-thanh-15480.htm

28.Bình Minh Sủng Là- Nguyễn Anh Tuấn

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-28-binh-minh-sung-la-nguyen-anh-tuan-15481.htm

29.Hồn quê Việt-Nguyễn Anh Tuấn

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-29-hon-que-viet-nguyen-anh-tuan-15482.htm

30.Hoa đào-Nguyễn Anh Tuấn

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-30-hoa-dao-nguyen-anh-tuan-15483.htm

31. Lễ Phật-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-31-le-phat-nguyen-ngoc-hai-15484.htm

32.Tình khúc-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-32-tinh-khuc-nguyen-ngoc-hai-15485.htm

33.Tự hào áo dài Việt-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-33-tu-hao-ao-dai-viet-nguyen-ngoc-hai-15486.htm

34.Bình minh Cửa Đại- Phạm Ngọc Thạch

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-34-binh-minh-cua-dai-pham-ngoc-thach-15487.htm

35.Sắc xuân Sapa- Hà Thanh Nga

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-35-sac-xuan-sapa-ha-thanh-nga-15488.htm

36.Hội làng-Trần Quang Quý

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-36-hoi-lang-tran-quang-quy-15489.htm

37.Gìn giữ hương vị truyền thống chè Shan tuyết cổ thụ-Trần Trung Hiếu

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-37-che-shan-tuyet-co-thu-tran-trung-hieu-15508.htm

38.Qua suối-Vũ Văn Lâm

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-38-qua-suoi-vu-van-lam-15505.htm

39.Thân cò-Vũ Văn Lâm

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-39-than-co-vu-van-lam-15506.htm

40.Xuân về Bản Áng-Vũ Văn Lâm

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-40-xuan-ve-ban-ang-vu-van-lam-15509.htm

41.Ngõ nhỏ Bát Tràng - Đinh Công Tâm

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-41-ngo-nho-bat-trang--dinh-cong-tam-15510.htm

42.Trong lò gốm - Đinh Công Tâm

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-42-trong-lo-gom--dinh-cong-tam-15511.htm

43.Mùa lá rụng-Bùi Viết Đồng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-43-mua-la-rung-bui-viet-dong-15512.htm

44.Phơi bánh tráng-Bùi Viết Đồng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-44-phoi-banh-trang-bui-viet-dong-15513.htm

45.Chiều Hồ Gươm-Nguyễn Phúc Thành

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-45-chieu-ho-guom-nguyen-phuc-thanh-15514.htm

46.Trong bếp của người Pà Thẻn-Lê Việt Khánh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-46-trong-bep-cua-nguoi-pa-then-le-viet-khanh-15515.htm

47.Về nơi bình yên-Nguyễn Hoàng Ninh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-47-ve-noi-binh-yen-nguyen-hoang-ninh-15516.htm

48.Chùa Trung Hành mùa hoa Mộc Miên - Nguyễn Tuấn Anh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-48-chua-trung-hanh-mua-hoa-moc-mien--nguyen-tuan-anh-15517.htm

49.Dốc Thẩm Mã-Phạm Ngọc Thạch

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-49-doc-tham-ma-pham-ngoc-thach-15518.htm

50.Hiển Lâm Các -Nông Thanh Toàn

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-50-hien-lam-cac-nong-thanh-toan-15519.htm

51.Mùa hoa gạo bên Nhật Tiên Kiều-Nguyễn Tùng Dương

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-51-mua-hoa-gao-ben-nhat-tien-kieu-nguyen-tung-duong-15520.htm

52.Tết đoàn viên-Nguyễn Tùng dương

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-52-tet-doan-vien-nguyen-tung-duong-15521.htm

53.Đường lên Tây Bắc- Phạm Ngọc Thạch

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-53-duong-len-tay-bac-pham-ngoc-thach-15522.htm

54.Bếp của người Lô Lô-Phạm Ngọc Thạch

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-54-bep-cua-nguoi-lo-lo-pham-ngoc-thach-15523.htm

55.Mùa hoa Cúc Chi-Nguyễn Phúc Thành

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-55-mua-hoa-cuc-chi-nguyen-phuc-thanh-15524.htm

56.Hồ Gươm mùa thay lá-Nguyễn Phúc Thành

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-56-ho-guom-mua-thay-la-nguyen-phuc-thanh-15525.htm

57.Khi phố lên đèn-Nguyễn Phúc Thành

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-57-khi-pho-len-den-nguyen-phuc-thanh-15526.htm

58.Câu chuyện tháng 3-Nguyễn Việt Hồng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-58-cau-chuyen-thang-3-nguyen-viet-hong-15527.htm

59.Thuyền hoa đăng-Nguyễn Việt Hồng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-59-thuyen-hoa-dang-nguyen-viet-hong-15528.htm

60.Duyên dáng mùa hoa gạo-Nguyễn Việt Hồng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-60-duyen-dang-mua-hoa-gao-nguyen-viet-hong-15529.htm

61.Tuổi học trò-Trần Thủ An

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-61-tuoi-hoc-tro-tran-thu-an-15530.htm

62.Hóa trang diễn tuồng-Trần Quang Quý

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-62-hoa-trang-dien-tuong-tran-quang-quy-15531.htm

63.Sapa một chiều xuân-Nguyễn Phúc Thành

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-63-sapa-mot-chieu-xuan-nguyen-phuc-thanh-15532.htm

64.Hoa tháng Ba-Phan Huy Thiệp

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-64-hoa-thang-ba-phan-huy-thiep-15537.htm

65.Sắc hoa gạo tháng Ba-Vương Đức Cảnh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-65-sac-hoa-gao-thang-ba-vuong-duc-canh-15538.htm

66.Vẻ đẹp ghành Đèn Phú Yên-Vương Đức Cảnh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-66-ve-dep-ganh-den-phu-yen-vuong-duc-canh-15539.htm

67.Lai Viễn Kiều lung linh về đêm-Phan Ty

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-67-lai-vien-kieu-lung-linh-ve-dem-phan-ty-15541.htm

68.Suối hoa-Phan Huy Thiệp

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-68-suoi-hoa-phan-huy-thiep-15549.htm

69.Chuyện trò-Nguyễn Phước Hoài

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-69-chuyen-tro-nguyen-phuoc-hoai-15550.htm

70.Bình minh xứ đạo- Ngô Trung Dũng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-70-binh-minh-xu-dao-ngo-trung-dung-15551.htm

71.Hoa gạo tháng 3-Ngô Trung Dũng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-bia/2019-t3-71-hoa-gao-thang-3-ngo-trung-dung-15552.htm

---+++----

ẢNH BỘ: 25 BỘ

1.Bình minh phố núi Đà Lạt-Trần Ngọc Anh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-1-binh-minh-pho-nui-da-lat--tran-ngoc-anh-15439.htm

2.Rêu đá Nam Ô-Nguyễn Nhân Mùi

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-2-reu-da-nam-o--nguyen-nhan-mui-15440.htm

3.Hồ Thủy Tiên- Nguyễn Trung Thành

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-3-ho-thuy-tien-nguyen-trung-thanh-15543.htm

4.Chùa Thanh Thủy.Kyoto-Nguyễn Hoàng Ninh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-4-chua-thanh-thuy-kyoto-nguyen-hoang-ninh-15544.htm

5.Mặt nạ thời gian-Lê Tân Thanh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-5-mat-na-thoi-gian-le-tan-thanh-15545.htm

6. Chợ cá "Ma" Tịnh Biên-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-6-cho-ca-ma-tinh-bien-nguyen-ngoc-hai-15546.htm

7.Áo dài ơi-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-7-ao-dai-oi-nguyen-ngoc-hai-15547.htm

8.Lướt ván buồm bên cạnh đường băng - Trần Phước Thạnh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-8-luot-van-buom-ben-canh-duong-bang--tran-phuoc-thanh-15548.htm

9.Cúc họa mi phiên bản bà ngoại - Đồng Văn Hùng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-9-cuc-hoa-mi-phien-ban-ba-ngoai--dong-van-hung-15554.htm

10.Niềm vui mùa lúa chín - Đồng Văn Hùng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-10-niem-vui-mua-lua-chin--dong-van-hung-15555.htm

11.Mẹ tôi là nông dân - Đồng Văn Hùng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-11-me-toi-la-nong-dan--dong-van-hung-15556.htm

12.Lễ hội nhảy lửa Pà Then - Lê Việt Khánh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-12-le-hoi-nhay-lua-pa-then--le-viet-khanh-15557.htm

13.Lễ hội Thủy tổ quan họ - Quý Trần

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-13-le-hoi-thuy-to-quan-ho--quy-tran-15571.htm

14.Rộn ràng phiên chợ Phố Cáo- Nguyễn Anh Tuấn

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-14-ron-rang-phien-cho-pho-cao-nguyen-anh-tuan-15559.htm

15.Múa sư tử mèo-Nguyễn Việt Hồng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-15-mua-su-tu-meo-nguyen-viet-hong-15560.htm

16.Con người và phố Phường quanh Hồ Gươm-Trần Đáng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-16-con-nguoi-va-pho-phuong-quanh-ho-guom-tran-dang-15561.htm

17.Sapa nắng ấm xuân hồng-Nguyễn Phúc Thành

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-17-sapa-nang-am-xuan-hong-nguyen-phuc-thanh-15562.htm

18.Nghi thức Quét Lẩu trong đại lễ Lẩu Then của người Tày xứ Lạng- Phan Huy Thiệp

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-18-nghi-thuc-quet-lau-trong-dai-le-lau-then-cua-nguoi-tay-xu-lang-phan-huy-thiep-15563.htm

19.Hà Giang nơi đá nở hoa-Nguyễn Anh Tuấn

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-19-ha-giang-noi-da-no-hoa-nguyen-anh-tuan-15564.htm

20.Một ngày ở Thượng Hải-Nguyễn Tùng Dương

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-20-mot-ngay-o-thuong-hai-nguyen-tung-duong-15565.htm

21.Cá kho làng Vũ Đại - Tác giả Nguyễn Đức Phước

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-21-ca-kho-lang-vu-dai--tac-gia-nguyen-duc-phuoc-15566.htm

22.Người giữ gìn văn hóa tuồng-Trần Quang Quý

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-22-nguoi-giu-gin-van-hoa-tuong-tran-quang-quy-15567.htm

23.Một ngày ở Hội An-Nguyễn Phước Hoài

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-23-mot-ngay-o-hoi-an-nguyen-phuoc-hoai-15568.htm

24.Đà Lạt tháng 3-Ngô Trung Dũng

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-24-da-lat-thang-3-ngo-trung-dung-15569.htm

25.Lặng lẽ Sapa-Nguyễn Quốc Nguyên

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-bo-anh-phong-su/2019-t3-25-lang-le-sapa-nguyen-quoc-nguyen-15570.htm

---+++---

ẢNH ĐƠN: 13 ẢNH

1.Đóa hoa sen trên bầu trời xanh- Huỳnh Diệu Huy

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-01-doa-hoa-sen-tren-bau-troi-xanh--huynh-dieu-huy-15435.htm

2.Riêng một góc trời-Nguyễn Hoàng Ninh

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-02-rieng-mot-goc-troi--nguyen-hoang-ninh-15436.htm

3.Du lịch Côn Đảo-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-3-du-lich-con-dao-nguyen-ngoc-hai-15468.htm

4.Cất cánh-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-4-cat-canh-nguyen-ngoc-hai-15469.htm

5.Chiều Sài Gòn-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-5-chieu-sai-gon-nguyen-ngoc-hai-15470.htm

6.Điển hẹn-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-6-dien-hen-nguyen-ngoc-hai-15471.htm

7.Hạ cánh-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-7-ha-canh-nguyen-ngoc-hai-15472.htm

8.Quầy vé-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-8-quay-ve-nguyen-ngoc-hai-15473.htm

9.Trên cao-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-9-tren-cao-nguyen-ngoc-hai-15474.htm

10.Trên độ cao-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-10-tren-do-cao-nguyen-ngoc-hai-15475.htm

11.Trên không-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-11-tren-khong-nguyen-ngoc-hai-15476.htm

12.Vietnam Airlines-Nguyễn Ngọc Hải

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-12-vietnam-airlines-nguyen-ngoc-hai-15477.htm

13.Ấm áp như vòng tay mẹ hiền-Trần Phước Thạnh 

http://heritagevietnamairlines.com/hang-muc-anh-don/2019-t3-13-am-ap-nhu-vong-tay-me-hien-tran-phuoc-thanh-15553.htm

BTC


Bình luận